9 พระราชดํารัสในหลวง รัชกาลที่ 9

  1. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

  2. อย่าละทิ้งประชาชน ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้

  3. การพัฒนาชนบท เป็นงานที่สำคัญ เป็นงานยาก เป็นงานที่จะต้องทำให้ได้ ด้วยความสามารถ ด้วยความเฉลียวฉลาด คือทั้งเฉลียวทั้งฉลาด ต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ

  4. ในการช่วยเหลือนั้น ควรจะยึดหลักสำคัญว่า เราจะช่วยเขาเพื่อให้เขาสามารถช่วยตนเองได้ต่อไป…

  5. ที่มีอยู่ในใจก็คือ ปัญหาความเป็นอยู่ของโลก และของประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องทรัพยากรบางส่วน ซึ่งอาจทำให้ขาดแคลน และเป็น ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพลโลกอย่างมาก คือ การขาดแคลนน้ำ ที่จะใช้ได้อย่างดี เรื่องนี้ก็อยู่ในแนวเดียวกับสิ่งแวดล้อม

  6. ดินที่ไหนไม่ดีนั้น ไม่ค่อยเป็นห่วง เพราะดินนั้นพัฒนาขึ้นมาโดยไม่ยากนัก

  7. ความจริง พัฒนาที่ดิน คำนี้ก็หมายความว่า ทำให้ดินดีขึ้น ไม่ใช่ดูว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไร แต่ว่าพัฒนาให้ดีขึ้นซึ่งทำได้แน่นอน บางประเทศเป็นหินแท้ๆ เขายังพัฒนาขึ้นมาให้เป็นสวนได้

  8. อย่างเรื่องน้ำแห้งก็เป็นความผิดของเรา ที่ทิ้งลงทะเลไปในเวลาที่ควรจะเก็บเอาไว้ แต่ถ้าเก็บเอาไว้ก็อาจจะท่วมที่ชาวบ้าน อันนี้ก็เป็นปัญหาที่หนัก แต่หมายความว่าเราจะต้องบริหารน้ำให้ดี

  9. ศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศได้อีกทางหนึ่ง