โทรศัพท์ 02-281-7999 #2128,#2235

  ติดต่อเรา

  ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  สำนักพระราชวัง

  สถานที่ตั้ง : อาคาร 602 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  โทรศัพท์ 02-281-7999 ต่อ 2128,2235

   

  http://dse.brh-thailand.org/wp-content/uploads/2016/12/ทรงพระเจริญรัชกาลที่๑๐.jpg