ติดต่อเรา

    ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  สำนักพระราชวัง

    สถานที่ตั้ง : อาคาร 602 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

    http://dse.brh-thailand.org/wp-content/uploads/2016/12/ทรงพระเจริญรัชกาลที่๑๐.jpg